Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens), elgesys, neatitinkantis jiems suteiktų įgaliojimų ar teisės aktuose nustatytų elgesio standartų, ar tokio elgesio skatinimas, siekiant naudos sau ar kitiems asmenims ir taip pakenkiant piliečių ir valstybės interesams.

Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymas

2019-2020 m. Korupcijos prevencijos programa ir Korupcijos prevencijos programos priemonių įgyvendinimo planas, patvirtintas 2019 m. rugsėjo 5 d. VMSA direktoriaus įsakymu Nr. 30-2249

2022-2023 m. Vilniaus miesto savivaldybės korupcijos prevencijos programa ir jos priemonių igyvendinimo planas

2023-2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

L.D. Gintarėlis korupcijos prevencijos programa

Close Menu
Font Resize