Pareigybės pavadinimas

 • Direktorius
 • Direktoriaus pavaduotojai ugdymui
 • Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
 • Sekretorius
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogas (auklėtojas)
 • Priešmokyklinio ugdymo pedagogas
 • Meninio ugdymo pedagogas
 • Fizinio lavinimo pedagogas
 • Logopedas
 • Psichologas
 • Socialinis pedagogas
 • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
 • Specialusis pedagogas
 • Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas (auklėtojo padėjėjas)
 • Maitinimo organizavimo specialistas
 • Virėjas
 • Pastatų ir statinių priežiūros darbuotojas
 • Sandėlininkas
 • Skalbėjas
 • Sargas
 • Kiemsargis
 • Valytojas
 • Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas

 

 

Close Menu
Font Resize