Įgyvendinamas projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“

Projekto įgyvendinimo metu bus siekiama pagerinti vaikų gebėjimus – iniciatyvumą ir atkaklumą, kūrybiškumą, problemų sprendimą, tyrinėjimą, aplinkos pažinimą, skaičiavimą ir matavimą, mokėjimą mokytis, sakytinę kalbą – taikant inovatyvias LEGO Education metodikos idėjas naudojant STEAM Park ir MAKER priemones..

Naudojant LEGO education priemones pedagogams atveriama galimybė išmokyti būtinų šiuolaikiniam vaikui gebėjimų, o siekiant suteikti vaikams kuo daugiau kūrybinės laisvės LEGO education sistema nuolat tobulinama, todėl STEAM parkas gali būti praturtintas inovatyviomis MAKER rinkinio idėjomis. Kiekviena veikla leidžia vaikams neribotai išreikšti save kūrybinių bandymų ir atradimų metu. Pedagogas, žinodamas savo veiklos tikslą, suteikia vaikams kuo daugiau laisvės bendraujant, konstruojant, kitaip veikiant, sudaro sąlygas mąstyti, aptarti ir, aišku, tęsti  – tai pagrindiniai LEGO education sistemos elementai.

Projekto metu bus sukurta su Lietuvos švietimo dokumentais, ikimokyklinį ugdymą reglamentuojančiais dokumentais („Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašu“, 2014) suderinta, paremta LEGO Education idėjomis, naudojant STEAM Park ir MAKER priemones, vaikų ugdymo metodika, kuri bus skirta pažinimo (ankstyvosios matematikos ir mokslo) srities gebėjimams ugdyti. Metodika galės naudotis Lietuvos ikimokyklinio ugdymo mokytojai, dirbantys darželiuose, kurie taiko skirtingus ugdymo organizavimo modelius.

Projekte dalyvauja Panevėžio lopšelis-darželis ,,Pasaka“, Panevėžio lopšelis-darželis ,,Jūratė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Švelnukas“, Telšių lopšelis-darželis „Mastis“, Telšių lopšelis-darželis „Žemaitukas“, Telšių rajono Rainių lopšelis-darželis, Telšių lopšelis-darželis „Eglutė“, Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“, Vilniaus rajono Valčiūnų lopšelis-darželis, Vilniaus Salininkų lopšelis-darželis, Vilniaus  Simono Konarskio gimnazija, Vilniaus lopšelis-darželis „Viltenė“.

 ***

Projekto “LEGO Education” diena darželyje

2020.10.27

Darželyje buvo organizuojama įstaigoje vykstančių projektų savaitė, kurios metu, viena iš dienų buvo skirta vaikams, tėveliams ir visai darželio bendruomenei pristatyti “LEGO Education“ projektą, jo tikslus ir veiklas.

Projekto dieną vaikai buvo skatinami sukurti įvairius statinius, pasitelkiant grupėje turimus konstruktorius bei aptarti, kaip yra kuriami įvairūs statiniai realybėje, kokių gebėjimų reikia, norint sukurti savo sugalvotą statinį.

***

Pasibaigus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamam projektui (NR. 09.2.1- ESFA-K-728-02-0082)

„STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „Lego education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“,

sukurtas ir pateiktas inovatyvus ugdymo turinys, naudojant Steam Park, Maker priemones ir Lego Education metodiką.

Inovatyvus ugdymo turinys

Inovatyvaus ugdymo turinio veiklų aprašai (priedai)

***

Projektas „STEAM idėjų plėtojimas integruojant inovatyvią „LEGO
Education“ metodiką ikimokyklinio ugdymo įstaigose“, Nr.
09.2.1-ESFA-K-728-02-0082, finansuojamas Europos socialinio fondo
lėšomis

Close Menu
Font Resize