Tarptautinis projektas NORDPLUS JUNIOR

Apie Nordplus Junior paprogramą

Ši paprogramė skirta Šiaurės ir Baltijos šalių bendrojo ugdymo mokyklų bendradarbiavimui, naujovių diegimui, ugdymo kokybės gerinimui. Ši paprograma remia mobilumo veiklas, projektus ir tinklus.

Tikslinė grupė: visų tipų (bendrojo ir profesinio lavinimo) mokyklos, jų direktoriai, mokytojai, kitas pedagoginis personalas, mokiniai, kitos institucijos, dirbančios mokyklinio ugdymo srityje.

Nordplus Junior paprogramos tikslai:

·         Stiprinti ir plėtoti bendradarbiavimą tarp iki/mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo institucijų;

·         Skatinti kokybės, inovacijų ir kūrybiškumo plėtrą švietime;

·         Skatinti lygias mokymosi galimybes visiems, siekiantiems bendrojo vidurinio ar profesinio išsilavinimo;

·         Skatinti skandinavų kalbų (danų, norvegų ir švedų) žinomumą ir skatinti šiaurės ir Baltijos šalių kalbų ir kultūrų supratimą;

·         Skatinti bendradarbiavimą tarp iki/mokyklinio ugdymo ir profesinio mokymo institucijų ir verslo pasaulio.

Nordplus Junior paprogramę administruoja Švedijos aukštojo mokslo taryba (angl. Swedish Council for Higher Education) Švedijoje.

TARPTAUTINIS PROJEKTAS NORDPLUS JUNIOR „KŪRYBIŠKI VAIKAI“

2012 metų pavasarį Norvegijos (privatus darželis „Learinsverkstedet AS“), Latvijos (privatus darželis „Creakids“) bei mūsų darželis dalyvavo Nord Plus Junior projekto paraiškos teikime. Parengtas tarptautinis projektas „Kūrybiški vaikai“ laimėjo konkursą ir gavo finansavimą.

Projekto ID JR_2012_1a_28846

Projekto partneriai:

Lopšelis – darželis „Gintarėlis“ (Lietuva)

Privatus darželis „Creakids“ (Latvija) – koordinuojanti institucija

Privatus darželis „Learinsverkstedet AS“ (Norvegija)

Projekto pavadinimas: Kūrybiški vaikai

Projekto trukmė – 2012 08 01-2013 08 01

Projekto tikslai:

1.       Pasidalinti gerąja patirtimi kaip stiprinti personalo motyvaciją, gerinti pedagoginio darbo organizavimą ir planavimą (vadovų susitikimas trijose šalyse).

2.       Pasidalinti gerąja patirtimi vaikų nuo vienerių iki trijų metų vaikų ugdymu darželyje (ugdymo metodų, ugdymo priemonių aptarimas). (Pedagogų susitikimas trijose šalyse).

3.       Pasidalinti gerąja patirtimi „Širdies programos“ srityje: kaip padėti vaikams įvardinti, įsisąmoninti jų emocijas, paskatinti ugdytis empatijos jausmui, kaip padėti bendrauti su kitais, kaip paskatinti prosocialų elgesį (norą padėti kitam, altruistinį elgesį) grupėje; pasidalinti naudojamais metodais, žaidimais, priemonėmis. Pasidalinti patirtimi kaip priemones ir metodus sėkmingai integruoti kitose veiklose ir programos dalyse (kūrybiškumas, gamta, kalba, matematika) bei dienos rėžime. (Pedagogų susitikimas trijose šalyse).

4.       Pasidalinti gerąja patirtimi gamtos/lauko programos srityje: veiklos lauke turinys, įranga, eksperimentai lauke skirtingoms vaikų amžiaus grupėms; veiklos lauke vaiko sveikatai reikšmė, vieną dieną savaitėje buvimas lauke    gamtos diena.

Projekto  veikla:

2012 11 26-27 įstaigų vadovų susitikimas Norvegijoje (dalyvavo Laima Bartaškienė, Gitana Buivydienė, Daina Kajina) aplankytos 4 įstaigos, pasidalinta vadybinio darbo patirtimi.

2012 11 28 d. įstaigų vadovų susitikimas Rygoje (dalyvavo Laima Bartaškienė, Gitana Buivydienė, Daina Kajina) aplankytos 2 įstaigos, pasidalinta vadybinio darbo patirtimi.
{gallery}Nord Plus/Vadovu susitikimas Rygoje,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

2013 01 30- 2013 02 01 pedagogų susitikimas Norvegijoje (dalyvavo 4 pedagogės iš Latvijos, 4 pedagogės iš Lietuvos)

{gallery}Nord Plus/Susitikimas Norvegijoje,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

2013 02 04-06 įstaigų vadovų susitikimas Lietuvoje (dalyvavo Daina Kajina, Ivona Linstad, Lill )

 {gallery}Nord Plus/Susitikimas Lietuvoje,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

2013 02 12 – 13 d. pedagogų susitikimas Rygoje (dalyvavavo 4 atstovės iš Lietuvos, 4 atstovės iš Norvegijos)

 {gallery}Nord Plus/Susitikimas Rygoje,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

2013 02 14-15 d. pedagogų susitikimas Vilniuje (dalyvavo 4 atstovės iš Latvijos, 4 atstovės iš Norvegijos)

{gallery}Nord Plus/Susitikimas Vilniuje,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

Apie įgyvendintą projektą “Kūrybiški vaikai” spaudoje

Straipsnis “Prasminga projekto patirtis” psl.9-10

Close Menu
Font Resize