Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis” dirba šie specialistai: psichologas, logopedas, socialinis pedagogas, maitinimo organizavimo specialistas, specialusis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, meninio ugdymo pedagogas

Psichologė

Urtė ir Jūratė

Psichologo darbo esmė – padėti vaiku besirūpinantiems tėvams ir auklėtojoms auginti ir ugdyti kiekvieną vaiką pozityviai bei saugiai, kad vaikas galėtų atskleisti savo stipriąsias puses, augti pasitikėdamas savimi ir savo jėgomis, būtų savarankiškas, smalsus, iniciatyvus, kūrybiškas ir elgtųsi draugiškai ir rūpestingai kitų atžvilgiu.

***

Psichologės Urtės konsultacijų dieną ir laiką galima suderinti, paskambinus telefonu:

+(370) 654 30029

Psichologė darželyje dirba antradieniais 8.00-18.00 val.

***

Psichologės Jūratės konsultacijų dieną ir laiką galima suderinti, paskambinus telefonu:

+(370) 613 61318

Psichologė darželyje dirba ketvirtadieniais

Logopedės Gabrielė, Birutė ir Vida

 

Logopedo darbo esmė – vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimas, parenkant tinkamiausius būdus, metodus ir priemones, bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais. Taisyklinga ir gerai išplėtota kalba yra labai svarbi prielaida sėkmingam vaiko ugdymuisi.

***

Logopedės darželyje dirba pirmadieniais-penktadieniais.

Socialinė pedagogė Gita

Socialinio pedagogo darbo darželyje esmė – kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką, ypatingą dėmesį skiriant socialinių įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymui bei organizuojant kryptingas vaikų užimtumo, ankstyvosios prevencijos programas. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas sutrikusio vystymosi bei atsidūrusiems socialinės-pedagoginės rizikos grupėse vaikams.

***

Konsultacijų laiką su socialine pedagoge galima suderinti telefonu:

+(370)61319090

Socialinė pedagogė darželyje dirba

Pirmadieniais-penktadieniais  8.30-15.45 val.

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Agnė

Visuomenės sveikatos priežiūros specialisto darbo esmė:

Tvarkyti duomenis apie vaikų sveikatos būklę;

Suteikti sveikatos žinias ugdymo įstaigos bendruomenei apie sveikatos išsaugojimą ir sveikatos stiprinimo būdus;

Teikti ir (ar) koordinuoti pirmosios pagalbos teikimą ugdymo įstaigoje;

Tikrinti vaikų asmens higieną, taikant užkrečiamųjų ligų ir jų plitimo profilaktikos priemones;

Maitinimo organizavimo specialistės

Violeta ir Agnė

Maitinimo organizavimo specialisto darželyje darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę.

***

Maitinimo organizavimo specialistės darželyje dirba pirmadieniais-penktadieniais

Meninio ugdymo pedagogės Rasa ir Gabrielė

Meninio ugdymo esmė yra muzikavimo metu teikti vaikams malonumą bei džiaugsmą, kad vaikas gebėtų realizuoti save dainuojant, šokant, grojant bei improvizuojant.

***

Grupėms meninio ugdymo užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

Specialioji pedagogė Auksė

Specialiojo pedagogo darbo esmė dirbti su vaikais, turinčiais specialiųjų ugdymo(si) poreikių, padedant įsisavinti ugdymo turinį, atliepiant vaiko lūkesčius bei poreikius.

***

Specialioji pedagogė darželyje dirba pirmadieniais-ketvirtadieniais  7.30-13.00 val.

Close Menu
Font Resize