2019 metų rudenį, darželis laimėjo Erasmus + projektą “Orrf’o metodas ikimokykliniame amžiuje”, kurio trukmė yra dveji metai, t.y. projektas vyks nuo 2019.11-30 iki 2021-11-02. Projekto organizatorius yra Turkijos mokykla CAGDAS YASAM ESREF VE SADULLAH KIRAY ANAOKULU, o projekte taip pat dalyvauja ir Rumunijos įstaiga Gradinita cu Program Prelungit Nord 2.

Esant pandeminei situacijai, kuri apriboja projekto veiklas, projektas pratęstas iki 2022-11-02.

Projekto tikslas yra dalintis gerąja patirtimi, taikant muzikinio Orrf’o metodą ikimokykliniame amžiuje.

C. Orff, vokiečių kompozitorius sukūrė vaikų muzikinio ugdymo sistemą, gavusią pavadinimą „Schulverk“. C. Orff teigė, kad muzikinis vaikų ugdymas negali apsiriboti tik muzikinių vaikų gabumų lavinimu, įgūdžių formavimu. Muzika vaikams turi būti pateikiama taip, kad žadintų jų humaniškus jausmus: gerumą, sąžiningumą, savigarbą, drąsą ir kt. Jo manymu, muzikinis vaikų ugdymas turi prasidėti nuo „elementarios muzikos”. Elementarioji muzika – tai ne tiesiog muzika: ji susijusi su judesiu, šokiu ir žodžiu; ją reikia pačiam kurti ir į ją reikia įsitraukti ne kaip klausytojui, o kaip dalyviui. Todėl maži vaikai su muzikos instrumentais tik žaidžia, patys ieško garsų, atlieka ritminius pratimus. Jie daugiau dainuoja, atlieka ritmikos ir išraiškos judesius, žaidžia ritmizuotais žodžiais. Ritmas – tik pradžia, o galutinis C. Orffo mokymo tikslas – ugdyti kūrybišką muzikavimą gebant improvizuoti.

Tikimės, kad drauge su projekto partneriais įgyta patirtis, bus labai reikšmingas indėlis, lavinant vaikų muzikinius gebėjimus.

***

Our kindergarten “Gintarėlis” initiated various activities according to the Orff methodology for the institution’s educators, children and the kindergarten community. Other country kindergartens were also involved in the implementation of the project, in order to introduce the project and at the same time to share good practices.

We want briefly to introduce you our activities under the Erasmus + Project

Orff Approach For Preschool Children.

***

Projekto pristatymas įstaigos pedagogams

2019.10.15

Pasirašius sutartį su partneriais, toliau sekė projekto pristatymas įstaigos pedagogams, susipažinimas su nauju projektu, jo tikslais, uždaviniais bei planuojamomis veiklomis. Pedagogai domėjosi nauju, negirdėtu muzikiniu projektu, kurį pristatė įstaigos muzikos mokytoja Asta.

***

Orrf’o metodo Turkijoje pirmasis susitikimas

2019.12.5 – 2019.12.6 

 

Darželis nuo 2019 metų lapkričio mėnesio dalyvauja Erasmus + projekte “Orff metodas ikimokykliniame amžiuje”, kurio trukmė dveji metai. Projekte dalyvauja trys šalys – Turkija, kuri yra šio projekto koordinatorė, Rumunija ir Lietuva.

Pirmasis dalyvių susitikimas vyko Turkijoje, kur mūsų šalies, Rumunijos ir Turkijos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi apie Orff’ o metodo taikymą ikimokykliniame amžiuje bei rengė darbo planus ir metodikas dvejiems projekto vykdymo metams. Taip pat susitikimo metu buvo patvirtintas projekto logotipas, aptarti komunikavimo ir informacijos sklaidos šaltiniai.

***

Pirmasis partnerių susitikimas Lietuvoje. Pagrindiniai Orff’o metodo principai

2020.02.03––2020.02.07
Vilnius

Šių metų vasario 3-7 dienomis, mūsų darželyje lankėsi Turkijos ir Rumunijos delegacijos. Susitikimo metu, pagal Erasmus+ projektą, buvo susipažįstama su pagrindiniais Orff’o metodo principais ikimokyklinėje įstaigoje. Projekto partneriai dalinosi gerąja patirtimi, numatė tolimesnes projekto veiklas.

Džiaugiamės, kad turime galimybę savo įstaigos ugdymo procese naudoti muzikinį Orff’o metodą ir taip praturtinti ugdymo procesą į vaikus orientuota ir Europoje populiaria ugdymo sistema.

 

***

“Pasakyk, kuo tu vardu?”

2020 kovas

2020 kovo mėnesį Lietuvoje paskelbiamas pirmasis karantinas dėl Covid -19 ir uždaromos ugdymo įstaigos, kontaktinis darbas su vaikais nevykdomas. Tuo metu visi bandome atrasti, kaip galėtume tęsti projekto veiklas.

2020 metų gegužės mėnesį, karantino laikotarpiu kvietėme darželio vaikus susiburti veiklai „Pasakyk, kuo tu vardu?“. Skatinome vaikus kuo įvairiau prisistatyti ir pasakyti, kuo jie vardu kitaip: plojant, trepsint, ritmiškai, įvairiomis tonacijomis ir pan.

 

In March 2020 started the first quarantine for Covid-19 in Lithuania and educational institutions were closed, contact work with children was not able. At that time, we were all trying to discover how we can continue the project activities.

In May 2020, during the quarantine period, we invited children of the kindergarten to gather for the activity “Tell me, what is your name?”. We encouraged children to introduce themselves in as many ways as possible and say their names differently: applauding, trembling, rhythmically, in different tones and so on.

 

***

“Tigro akis”

2020 birželis

2020 metų birželio mėnesį, drauge su pedagogais pasidalinome muzikos kūriniu “Tiger eye” ir kvietėme siųsti savo nufilmuotus video pagal muziką. Projektas sudomino ir įtraukė daug pedagogų, kurie pagal melodiją savaip atliko kūrinį “Tiger eye” ir drauge pabaigoje sukūrėme bendrą video, kuris džiugino ne tik pedagogus, bet ir visą darželio bendruomenę.

Tuo pačiu, siekiant įtraukti kuo daugiau bendruomenės narių į projekto veiklas, nutarėme prie pasiūlytos pedagogams veiklos, paraginti prisijungti ir tėvelius su vaikais, kurie taip pat karantino laikotarpiu kūrė ir siuntė savo nufilmuotus video pagal dainą “Tiger eye”.

Veiklose dalyvavo įstaigos pedagogai bei darželio vaikai ir jų tėveliai. Pabaigoje buvo sukurtas bendras video.

 

In June 2020, together with the educators, we shared the music called “Tiger eye” and invited to send us their filmed videos based on the music. The project interested and involved many educators, who performed the song “Tiger eye” in their own way according to the melody, and together we created a joint video, which delighted not only the educators, but also the whole kindergarten community.

At the same time, in order to involve as many community members as possible in the project activities, we decided to encourage parents and children to join the activities offered to educators, who also created and sent their own videos based on the song “Tiger eye” during the quarantine period. At the end, a joint video was created.

 

***

Praktiniai mokymai pedagogams

2020 rugsėjis

2020 metų rugsėjo mėnesį, pradedant naujus mokslo metus, iniciavome pedagogų, dalyvaujančių projekte susirinkimą, kurio metu pedagogės drauge mokėsi atlikti įvairias Orff metodika paremtas veiklas, kurias galėtų įtraukti į ryto susirinkimus su vaikais ir taip praturtinti ugdymosi veiklas.

In September 2020, at the start of the new school year, we initiated a meeting of educators involved in the project, during which educators jointly learned to perform various activities based on the Orff methodology, which could be included in morning meetings with children and thus enrich educational activities.

***

“Projektų savaitė”

2020 spalis

2020 spalio mėnesį, darželyje paskelbiama projektų savaitė, kurios metu tėveliams bei darželio svečiams pristatomi darželyje vykdomi projektai. Viena diena skiriama ir Orff projekto pristatymui. Tą dieną, vaikai galėjo atlikti suplanuotas Orff metodika paremtas veiklas drauge su savo grupių mokytojomis, o vaikai likę namuose pabandyti muzikuoti su savo tėveliais.

In October 2020, a project week is announced in the kindergarten, during which children and parents, kindergarten guests are introduced to the projects carried out in the kindergarten. One day is also dedicated to the presentation of the Orff project. On that day, the children were able to perform planned activities based on the Orff methodology with their group teachers, while the children stayed at home tried to play music with their parents.

 

***

Orff’o metodo pristatymas įstaigos praktikantams

2020 lapkritis

2020 lapkričio mėnesį darželyje  Orff’o projekto pristatymas ir užsiėmimas studentų praktika atliekantiems studentams darželyje. Susitikimo metu parodomos, kokios veiklos galimos pagal projektą, o taip pat drauge atliekamos kelios veiklos drauge.

November 2020 in kindergarten initiated presentation of Orff project for internship students in kindergarten. During the meeting, we showed what activities are possible under the project, as well as several activities carried out together.

 

***

Kalėdinės veiklos pagal Orff metodiką

2020 lapkritis

2020 metų lapkričio mėnesį, artėjant Kalėdoms, drauge su “Boružėlių” grupe, dalyvaujančia projekte, organizuojamos 5 Orff metodikos pamokos, pagal Kalėdinę tematiką.

In November 2020, as Christmas approaches, 5 Orff methodology lessons are organized together with  “Boružėlės” group participating in the project, according to the Christmas theme.

 

***

Klaėdinis Orff

2020 gruodis

2020 metų gruodžio mėnesį, siekiant įsileisti Kalėdinę nuotaiką, kviečiami ir pedagogai mokintis ir drauge atlikti Kalėdinį kūrinį kartu.

In December 2020, in order to enter the Christmas mood, educators are also invited to learn and perform the Christmas piece together.

***

In January 2021, Mozart’s birthday is celebrated. On the occasion of Mozart’s birthday, music teacher Vaida and pedagogue Agnė invited children to perform morning exercises at home and in kindergarten according to Orff’s methodology. It gave the kids a lot of joyful emotions.

***

Mocarto gimtadienis su Orffu

2021 sausis

2021 sausio mėnesį yra švenčiamas Mocarto gimtadienis. Tad muzikos mokytoja Vaida ir pedagogė Agnė, Mocarto gimtadienio proga kvietė vaikus namuose ir darželyje atlikti rytinę mankštelę pagal Orff metodiką. Vaikams tai suteikė labai daug džiugių emocijų.

In January 2021, Mozart’s birthday is celebrated. On the occasion of Mozart’s birthday, music teacher Vaida and pedagogue Agnė invited children to perform morning exercises at home and in kindergarten according to Orff’s methodology. It gave the kids a lot of joyful emotions.

***

Pamokų ciklas “Debesys”

2021 vasaris

2021 metų vasario mėnesį, muzikos mokytoja Rasa organizavo 3 pamokų ciklą vaikams, pavadinimu „Debesys“. Užsiėmimų metu vaikai muzikavo ir improvizavo.

In February 2021, music teacher Rasa organized a cycle of 3 lessons for children called “Clouds”. During the classes, the children played music and improvised.

 

***

“Mano diena” arba “Mano diena darželyje” pagal “Clap clap” melodiją

2021 vasaris-kovas

 

2021 metų vsario-kovo mėnesiais kvietėme vaikučius, jų tėvelius bei darželio bendruomenę sukurti video pagal “Clap clap” melodiją tema “Mano diena” arba “Mano diena darželyje”. Prie iniciatyvos prisijungė šeimos, mokytojos bei vaikai ir drauge sukūrėme nuotaikingą ir linksmą video “Mano diena”.

February-March of 2021

Under the project we invited children, parents, grandparents and kindergarten staff to listen the popular “Clap clap” song and create video under the topic: “My Day” or “ My day in kindergarten”.

We inviting you to watch and enjoy the final video, in which we put together short excerpts from sent videos of our community members.

 

***

“Gintarėlių” sanbūris dalyvauja Orff projekto iniciatyvoje pagal “Clap clap” melodiją

2021 balandis

2021 metų balandžio mėnuo.  Mūsų darželis priklauso Lietuvos darželių, turinčių tą patį pavadinimą „Gintarėlis“ darželių sanbūriui, kuris nuolat dalinasi gerąja patirtimi, organizuoja ir rengia įvairia tematika bendrus susitikimus, mokymus. Mūsų darželis balandžio mėnesį kvietė visos šalies „Gintarėlių“ darželius prisijungti prie gražios idėjos ir sukurti video pagal “Clap clap” dainą. Idėja sudomino darželius ir prie projekto prisidėjo darželiai, kurie įtraukė ne tik pedagogus į veiklas, bet ir savo įstaigų vaikus.

April 2021. Our kindergarten belongs to the Lithuanian kindergarten group of the same name “Gintarėlis” kindergartens, which constantly shares good experience, organizes joint meetings and trainings on various topics. In April, our kindergarten invited “Gintarėliai” kindergartens from all over the country to join the beautiful idea and create a video based on the “Clap clap” song. Kindergartens were interested in the idea and involved not only their educators in the activities but also children of their institutions.

***

Įvairūs užsiėmimai vaikams pagal Orff metodiką

2021 gegužė-birželis

 

2021 gegužės-birželio mėnesiais darželyje dalyvaujančiose grupėse vyko įvairūs užsiėmimai pagal Orff metodiką.

In May-June 2021, various classes were held in the groups participating in the project, according to the Orff methodology.

 

***

Orff partnerių susitikimai nuotoliniu būdu “Zoom” platformoje

 

Esant sudėtingai pandeminei situacijai Pasaulyje, drauge su projekto partneriais, periodiškai susitinkame Zoom platformoje. Susitikimo metu aptariame projekto įgyvendinimo klausimus, dalinamės gerąja patirtimi.

Taip pat kiekviena šalis periodiškai pristatė Orff metodologija paremtas veiklas ir jas drauge atliko online susitikimo metu.

ORFF PARTNERS MEETINGS AT ZOOM

In the event of a complex pandemic situation in the World, together with the project partners, we meet periodically on the Zoom platform. During the meetings, we discuss project implementation issues and sharing good practices.

Each country also presented activities based on the Orff methodology and carried them together during an online meeting.

***

Antrasis partnerių susitikimas Rumunijoje. Mokinių supažindinimas su Orff instrumentais ir garsais

2021.10.04 – 2021.10.09

Ramnicu Valcea, Rumunija

Erasmus+ projekto – “Orrf’o metodas ikimokykliniame amžiuje” (Lietuva, Turkija, Rumunija) vyko spalio 4– 9d. Šios šalys susitiko dviejų tikslų vedini pasidalinti Orff metodais ir pagaliau įvykdyti pirmąjį mobilumo susitikimą, kuris buvo atidėtas.
Susitikimo metu buvo aptartas būsimų veiklų planas, aptarta, kas jau nuveikta ir ką visos šalys turėsime įvykdyti ir paruošti, taip pat aptarėme projekto tikslus, diskutavome apie iškilusius sunkumus, parengėme susitikimų kalendorių. Susitikimas buvo produktyvus ir informatyvus.

***

Trečiasis partnerių susitikimas Turkijoje. Pasiruošimas veikloms, siekiant atrasti ir patobulinti muzikavimo galimybes

2021.11.28 – 2021.12.05

Istanbul, Turkija

     Lapkričio paskutiniąją savaitę mūsų darželio mokytojai dalyvauja projekto partnerių susitikime Stambule ,🇹🇷  kur drauge su mokytojais iš Rumunijos🇷🇴, Turkijos aptarėme svarbiausius ir aktualiausius organizacinius projekto klausimus. Tuo pat metu mokėmės taikyti Orff metodus savo darbe. Susitikimų metu vyksta įvairios veiklos: vedėme ORFF pamokas, dalykiniuose susitikimuose pristatėme savo šalis, kalbėjome apie savo šalių švietimo sistemų ypatumus, lankėmės Kagithane rajono savivaldybėje, kur mūsų projekto tikslai ir veiklos buvo pristatytos regiono švietimo skyriaus atstovams. Bendros vakarienės metu dalijomės dienos įspūdžiais, domėjomės vieni kitų kultūromis, tradicijomis ir turėjome galimybę pasimėgauti tradiciniais Turkijos patiekalais ir desertais.
Esame labai dėkingi švietimo paramos fondui, finansuojančiam Erasmus+ programas, už suteiktas galimybes bendrauti ir bendradarbiauti, mokytis ir tobulėti, pažinti ir pamatyti. ✨

***

Ketvirtasis partnerių šalių susitikimas Lietuvoje

“Preparation Of The Orff Show”

2022-01-24 – 2022-01-28

Vilnius, Lietuva

 

Erasmus + projektui jau einant į pabaigą, projekto šalys partnerės susitiko Lietuvoje. Susitikimo tema – pasiruošimas galutiniam Orff pasirodymui. Projekto metu šalys partnerės dalinosi savo jau įgytomis patirtimis, dalyvavo mokymuose, išsamiau susipažino su lietuvių liaudies instrumentais, muzikos istorija.

***

Šeimos šventė

Tėveliai kartu su vaikais dalyvauja įvairiose projektinėse veiklose

2022.05.02

Vilnius

         Darželio šeimos šventė, kurioje tėveliai kviečiami susipažinti išsamiau su projekto idėjomis, veiklomis ir tuo pačiu patys turi galimybę sudalyvauti su savo vaikais įdomiose veiklose.

 

***

Atvira veikla pagal Orff’o metodiką

Vilniaus lopšelyje-darželyje “Bangelė”

2022.06.02

Vilnius

 

Birželio 2 d. Vilniaus lopšelyje- darželyje „Bangėlė“, mūsų darželio mokytoja Agnė vedė atvirą veiklą, Erasmus+ projektą „ Orrf’o metodas ikimokykliniame amžiuje. Atviros veiklos tema „Kelionė į muzikos šalį“. Tikslas: susipažinti su orff metodika. Uždaviniai: netradiciškai pažinti muzikos instrumentus; kūrybiškai ir laisvai improvizuoti; atrasti naujų metodų laisvai išreikšti muziką. Atviroje veikloje buvo įtraukta daug įvairių netradicinių priemonių. Vaikai klausėsi trumpą istoriją ir diskutavo, kaip galima nukeliauti į muzikos šalį. Vėliau muzikos ritmu, sušoko batų šokį. Pagal Mocarto simfonija atliko teatralizuotą garsų šou. Eigoje vaikai pateko į puotą ir pasitelkus puodelius ritmingas “clap clap” dainos atlikimas. Kelionėje pasitiko audra, audros garsų skleidimas iš antrinių žaliavų pasigaminant instrumentus. Ir kūno perkusijos pagalba grįžimas iš muzikos šalies. Smagi ir improvizuojanti muzikinė pamokėlė sukėlė daug nepamirštamų įspūdžių, bei atradimų.

 

***

Šalių partnerių susitikimas Rumunijoje

Pasiruošimas Orff’o galutiniam pasirodymui

2022.06.06-11

Ramnicu Valcea, Rumunija

 

Šalys partnerės paskutinį kartą, įgyvendinant šį projektą susitiko Rumunijoje. Paskutinio susitikimo metu buvo labai svarbu įsivertinti per visą projektą nuveiktas veiklas. Taip pat vienas iš projekto susitikimo tikslų – suplanuoti ir pasiruošti galutiniam Orff’o pasirodymui.

Šalys partnerės pasidalino savo jau nuveiktais darbais, drauge buvome įtsraukti į edukacines veiklas, kūrėme ir planavome paskutinio darbo elementus, detales. Taip pat svarbiu elementu tapo aktyvios veiklos su vaikais, kurių metu drauge improvizavome bei pritaikėme jau įgytas žinias. Dalyvavome diskusijoje, su kokiais sunkumais susiduriame ir kaip padėti vaikams įsitraukti kokybiškai į organizuojamas veiklas.

Baigiantis projektui, svarbu buvo aptarti, kaip užtikrinti projekto tęstinumą, kai projektas bus baigtas.

 

***

Su projekto veiklomis ir papildoma informacija galite susipažinti čia:

Orff Approach For Preschool Children Facebook page https://www.facebook.com/groups/162124958452289

 

 

 

Close Menu
Font Resize