2019 metų rudenį, darželis laimėjo Erasmus + projektą “Orrf’o metodas ikimokykliniame amžiuje”, kurio trukmė yra dveji metai, t.y. projektas vyks nuo 2019.11-30 iki 2021-11-02. Projekto organizatorius yra Turkijos mokykla CAGDAS YASAM ESREF VE SADULLAH KIRAY ANAOKULU, o projekte taip pat dalyvauja ir Rumunijos įstaiga Gradinita cu Program Prelungit Nord 2.

Esant pandeminei situacijai, kuri apriboja projekto veiklas, projektas pratęstas iki 2022-11-02.

Projekto tikslas yra dalintis gerąja patirtimi, taikant muzikinio Orrf’o metodą ikimokykliniame amžiuje.

C. Orff, vokiečių kompozitorius sukūrė vaikų muzikinio ugdymo sistemą, gavusią pavadinimą „Schulverk“. C. Orff teigė, kad muzikinis vaikų ugdymas negali apsiriboti tik muzikinių vaikų gabumų lavinimu, įgūdžių formavimu. Muzika vaikams turi būti pateikiama taip, kad žadintų jų humaniškus jausmus: gerumą, sąžiningumą, savigarbą, drąsą ir kt. Jo manymu, muzikinis vaikų ugdymas turi prasidėti nuo „elementarios muzikos”. Elementarioji muzika – tai ne tiesiog muzika: ji susijusi su judesiu, šokiu ir žodžiu; ją reikia pačiam kurti ir į ją reikia įsitraukti ne kaip klausytojui, o kaip dalyviui. Todėl maži vaikai su muzikos instrumentais tik žaidžia, patys ieško garsų, atlieka ritminius pratimus. Jie daugiau dainuoja, atlieka ritmikos ir išraiškos judesius, žaidžia ritmizuotais žodžiais. Ritmas – tik pradžia, o galutinis C. Orffo mokymo tikslas – ugdyti kūrybišką muzikavimą gebant improvizuoti.

Tikimės, kad drauge su projekto partneriais įgyta patirtis, bus labai reikšmingas indėlis, lavinant vaikų muzikinius gebėjimus.

 

***

Projekto pristatymas įstaigos pedagogams

2019.10.15

Pasirašius sutartį su partneriais, toliau sekė projekto pristatymas įstaigos pedagogams, susipažinimas su nauju projektu, jo tikslais, uždaviniais bei planuojamomis veiklomis. Pedagogai domėjosi nauju, negirdėtu muzikiniu projektu, kurį pristatė įstaigos muzikos mokytoja Asta.

***

Orrf’o metodo Turkijoje pirmasis susitikimas

2019.12.5 – 2019.12.6 

 

Darželis nuo 2019 metų lapkričio mėnesio dalyvauja Erasmus + projekte “Orff metodas ikimokykliniame amžiuje”, kurio trukmė dveji metai. Projekte dalyvauja trys šalys – Turkija, kuri yra šio projekto koordinatorė, Rumunija ir Lietuva.

Pirmasis dalyvių susitikimas vyko Turkijoje, kur mūsų šalies, Rumunijos ir Turkijos pedagogai dalinosi gerąja patirtimi apie Orff’ o metodo taikymą ikimokykliniame amžiuje bei rengė darbo planus ir metodikas dvejiems projekto vykdymo metams. Taip pat susitikimo metu buvo patvirtintas projekto logotipas, aptarti komunikavimo ir informacijos sklaidos šaltiniai.

***

Pirmasis partnerių susitikimas Lietuvoje. Pagrindiniai Orff’o metodo principai

2020.02.03––2020.02.07
Vilnius

Šių metų vasario 3-7 dienomis, mūsų darželyje lankėsi Turkijos ir Rumunijos delegacijos. Susitikimo metu, pagal Erasmus+ projektą, buvo susipažįstama su pagrindiniais Orff’o metodo principais ikimokyklinėje įstaigoje. Projekto partneriai dalinosi gerąja patirtimi, numatė tolimesnes projekto veiklas.

Džiaugiamės, kad turime galimybę savo įstaigos ugdymo procese naudoti muzikinį Orff’o metodą ir taip praturtinti ugdymo procesą į vaikus orientuota ir Europoje populiaria ugdymo sistema.

 

 

Close Menu
Font Resize