MISIJA
Lopšelis-darželis „Gintarėlis“ – tai ankstyvojo ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucija,  orientuota į kokybiškas vaikų priežiūros ir visuminio integralaus ugdymo paslaugas, bendraujanti ir  bendradarbiaujanti su šeima ir mokykla, siekianti ugdymo brandumo ir tęstinumo

VIZIJA 
Moderni, aukštos kultūros, nuolat ieškanti ir kurianti organizacija, pasirengusi plėsti savo veiklas, atitinkančias bendruomenės poreikius, garantuojanti saugias ir sveikas ugdymo(si) sąlygas,  auginanti žmogų, gebantį kurti, ieškoti, sveikai gyventi

Close Menu
Font Resize