Vaizdo rezultatas pagal užklausą „erasmus +“

Mūsų darželio pedagogų komanda dalyvauja keturių valstybių ansktyvojo ugdymo edukologų – Suomijos, Lenkijos, Lietuvos ir Jungtinės Karalystės parengtame projekte „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos socialinio fondo lėšomis pagal programos “Erasmus+” dotacijos priemonę. Numatyta projekto trukmė – iki 2017 m.

Projekto dėmesys telkiamas į ugdytojų profesinį augimą. Vaikų žaidimo veiklose suaugusiųjų dalyvavimas yra mokytojų mokymo programų elementas visame pasaulyje, todėl projekto metu tobulinti įgūdžiai – vaikų žaidimo lygio vertinimas, tinkamų strategijų, skirtų stiprinti vaikų žaidimo įgūdžius, taikymas pagerins ikimokyklinio ugdymo kokybę.

Pedagogų susitikimas Suomijoje:

2016 m. gegužės 16-20 d. „Gintarėlio“ pedagogių komanda lankėsi Suomijoje Vantos miesto Kaivoksela ikimokyklinio ugdymo centre, kur kartu dalyvavo mokslininkų ir pedagogų- praktikų komandos iš Lenkijos, Suomijos, Didžiosios Britanijos.

Susitikimo metu susipažinome su teoriniais naratyvinio žaidimo vaiko raidoje aspektais: naratyvinio žaidimo teorijos kūrėjais, naratyvinio žaidimo įvertinimo kriterijais, geros istorijos – kaip naratyvinio žaidimo pagrindo pasirinkimo kriterijais. Svarbūs buvo komandų išskirti pedagogo vaidmenys tradiciniame ir naratyviniame žaidime. Visi dalyviai gilinomės į pedagogo sąveikas su vaikais naratyviniame žaidime, žaidimo planavimo principus, vaiko raidos ir mokymosi tikslų pasiekimą žaidžiant naratyvinį žaidimą.

Kitas dalyvių susitikimo Suomijoje tikslas – praktiškai dalyvauti naratyvinio žaidimo veikloje.

Suomių pedagogės pristatė savo patirtį naratyvinio žaidimo veikloje. Visi dalyviai net dvi dienas stebėjo ir dalyvavo naratyviniame žaidime su priešmokyklinio amžiaus vaikų grupe. Labai naudingos buvo dalyvių stabėjimų analizė ir refleksija apie patirtį naratyviniame žaidime bei pedagogmo vaidmenį, vaikų mokymosi pasiekimustokiame žaidime. Įgijome daug patirties apie pedagoginius metodus vykdant rutininę veiklą grupėje.

Suomių pedagogų komanda pristatė kaip reiktų analizuoti ir vertinti filmuotą naratyvinio žaidimo medžiagą, atpažinti vaikų mokymosi pasiekimus.

Paskutinę dieną įvyko susitikimas su Kaivoksela ikimokyklinio ugdymo centro priešmokyklinės grupės vaikų tėvais, buvo naudinga išgirsti kokias stiprybes ir silpnybes jie įžvelgia, kai ugdomojoje veikloje taikomas naratyvinis žaidimas, kaip vaikams tai padeda pasirengti mokyklai.

Susitikimo Suomijoje metu taip pat vyko dalyvių diskusijos apie tolimesnę projekto eigą ir darbo planavimą savo šalyje.

Jau šių metų spalio mėnesį planuojamas susitikimas Lenkijoje, 2017 m. vasarį – Didžiojoje Britanijoje, o mūsų darželį svečiai palankys 2017 m. gegužę.

 {gallery}erasmus plius 2016,resize_images=1,width_image=1000{/gallery}

 

Pedagogų susitikimas Lenkijoje:

2016 m. spalio 17-21 d. įvyko dar vieni savaitės trukmės NEPL projekto mokymai. Šį kartą keturių šalių mokslininkai ir praktikai susitiko Bydgošč mieste, Lenkijoje.

Pagrindiniai šių savaitės mokymo tikslai buvo: aptarti naratyvinio žaidimo naudą ir strategijas skatinant vaikų mokymąsi; toliau analizuoti jautrų suaugusiojo vaidmenį vaikų naratyviniame žaidime; ieškoti geriausių naratyvinių istorijų/problemų, kurios atveria vaikų žaidimus; aptarti mokytojų įžvalgas iš jų pedagoginių dienoraščių; tęsti metodinių rekomendacijų rengimą.

Dienotvarkė Lenkijoje:

1 diena. Susitikimas prasidėjo Kazimierz Wielki universite. Susirinkusieji susipažino su Universiteto Ugdymo mokslų fakulteto strategija. Taip pat buvo išklausyti pristatymai apie Lenkijoje ir bendradarbiaujančiose valstybėse atliktas naratyvinio žaidimo veiklas.

2 diena. Toliau dirbant universitete buvo aptariami kiekvienos šalies klausimai, sunkumai ir dilemos susijusios su naratyvio žaidimo organizavimu. Stengiamasi užčiuopti naratyvinių istorijų kriterijus. Darbas vyko mažose grupelėse ir bendroje diskusijoje siejant praktikų ir mokslininkų nuomones.

3 diena. Susipažinimas su įtraukiojo ugdymo mokykla. Mokyklos direktorė pristatė turimus kultūrinius išteklius. Ewa Kapczyńska ir Sylwia Chudy papasakojo apie mokinių kasdienes veiklas, taikant įtraukiąsias priemones. Po pietų buvo reflektuojama apie pedagogų dokumentavimo priemones, keičiamasi mokytojų ir mokslininkų perspektyvomis.

4 diena. Vyko Lenkijos vaikų grupės naratyvinis žaidimas. Visi susirinkusieji buvo įtraukti į veiklą, galėjo stebėti ir analizuoti. Antroje dienos dalyje bendroje diskusijoje aptarta vaikų ir suaugusiųjų patirtis, emocingumas, įsitraukimas ir mokytojo savęs vertinimas. Taip pat vyko susitikimas su tėvais. Domėtasi apie vaikų elgesio pasikeitimus dalyvaujant NEPL projekte.

5 diena. Siekiama apibendrinti visos savaitės patirtį ir išryškinti efektyviausias mokymosi žaidime strategijas. Aptarti dalyvių šalių panašumai ir skirtumai organizuojant naratyvinį žaidimą. Taip pat daug diskutuota apie pradinės mokyklos ir darželio skirtumus taikant šią ugdymo priemonę. Pabaigoje visi dalyviai apdovanoti profesinio tobulėjimo sertifikatais. Suderintas sekantis susitikimas Anglijoje.

Close Menu
Font Resize