Lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ daug dėmesio skiriama vaikų saviraiškai. Atsižvelgiant į ugdytinių tėvelių pageidavimus ir vaikų poreikius yra organizuojamas papildomas ugdymas. Veikia papildomo ugdymo būreliai, kuriuose sudarytos sąlygos skleistis ugdytinių gabumams, kūrybiškumui, lavinama jų vaizduotė ir mąstymas. Organizuojami įvairūs renginiai grupėse, išvykos, ekskursijos.

Darželyje vykstantys būreliai/užsiėmimai

KERAMIKOS STUDIJA

Užsiėmimus veda mokytoja: Jūra

Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

FUTBOLIUKAS

Užsiėmimus veda mokytojas: Matas

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

“MAŽASIS TYRINĖTOJAS”

Užsiėmimus veda mokytoja: Sigita

Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

ANGLŲ KALBOS PAMOKĖLĖS

Užsiėmimus veda mokytoja: Jūratė

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

TOMO PETREIKIO ŠOKIŲ STUDIJA

Užsiėmimus veda mokytoja: Mažena

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

KREPŠINIO UŽSIĖMIMAI

Užsiėmimus veda mokytoja: Gintautas

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

KARATE (SHOTOKAN)

Užsiėmimus veda mokytoja: Violeta

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

DAILĖS STUDIJA “GINTARĖLIS”

Užsiėmimus veda mokytoja: Živilė

Užsiėmimai vyksta 1 kartą per savaitę.

DAINAVIMO STUDIJA “PADŪKĖLIAI”

Užsiėmimus veda mokytoja: Živilė

Užsiėmimai vyksta 2 kartus per savaitę.

P.S. Konkrečių Jūsų grupės papildomo ugdymo lankymo grafikų teirautis savo grupės auklėtojų.

Close Menu
Font Resize