Specialusis pedagogas padeda vaikams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių įsisavinti ugdymo turinį,

atliepiant vaiko lūkesčius bei poreikius. Laiku pastebėjus ir suteikus kokybišką specialiąją pedagoginę

pagalbą, ugdytiniai lengviau integruosis darželio bendruomenėje, geriau įsitrauks į ugdymo(si)

procesą, pagerins ugdymo(si) motyvaciją ir rezultatus.

 

Konsultacijų laiką su specialiąją pedagoge galima suderinti elektroniniu paštu:

aukse.svazaite@gmail.com

 

Specialioji pedagogė darželyje dirba

Pirmadieniais-ketvirtadieniais  7.30-13.00 val.

Close Menu
Font Resize