Viešasis pirkimas – perkančiosios organizacijos atliekamas ir Viešųjų pirkimų įstatymu reglamentuojamas prekių, paslaugų ar darbų pirkimas, kurio tikslas – sudaryti viešojo pirkimo–pardavimo sutartį.

Viešųjų pirkimų tikslas – užtikrinti, kad visos įmonės ar fiziniai asmenys turėtų lygias galimybes parduoti savo prekes, paslaugas ar darbus valstybei. Siekiant racionaliai panaudoti biudžeto lėšas skirtas reikiamų prekių ar/ir paslaugų įsigijimui, užtikrinant jų kokybę bei siekiant sudaryti pirkimo sutartis su patikimais prekių ir paslaugų tiekėjais, viešųjų pirkimų konkursų dalyviams ir jų prekėms bei paslaugoms keliami tam tikri reikalavimai. 

 

Norime informuoti, kad Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 7 str. 3 dalies punktu Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ po įvykusio mažos vertės pirkimo (apklausos būdu) pasirinko paslaugos tiekėją bei 2017 m. vasario 28 d. pasirašė galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo sutartį su Apskaitos ir kontrolės UAB „AUDITAS“. Galutinio projekto išlaidų audito paslaugų pirkimo kaina – 1200,00 eurų.

 

Close Menu
Font Resize