Vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ nuo 2015 m. dirba socialinė pedagogė  – Gita

Socialinės pedagogės darbo grafikas:

Savaitės diena

 

Darbo laikas

Pirmadienis

8 30 – 16 10

Antradienis

8 30 – 16 10

Trečiadienis

8 30 – 16 10

Ketvirtadienis

8 30 – 16 10

Penktadienis

8 30 – 16 10

Socialinės pedagogės veiklos darželyje:

Socialinio pedagogo tikslas yra sudaryti palankias sąlygas specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turintiems vaikams ugdyti savarankiškumą, lavinti gebėjimus. Taip pat gerinti darželio grupių mikroklimatą, turtinti bendravimo kultūrą, lengvinti įsitraukimą į dienos ritmą. Esant reikalui padėti auklėtojoms ir tėvams, iškilus sunkumams.

Metodinė ir projektinė veikla:

 • Darbo priemonių parengimas vaikams, turintiems kompleksinius raidos sutrikimus bei vaikams turintiems ugdymosi ar elgesio sunkumų;
 • Projektų plėtojimas, kūrimas ir įgyvendinimas;
 • Stendų atnaujinimas, papildymas.

Darbas su vaikais:

 • Ugdymosi/bendravimo, elgesio sunkumų turinčių vaikų pedagoginis tyrimas, stebėjimas ir įvertinimas;
 • Individualių ir grupinių užsiėmimų vedimas vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius arba vaikams, turintiems ugdymosi, bendravimo sunkumų;

Darbas su tėvais ir pedagogais:

 • Informacinės medžiagos pedagogams ir tėvams parengimas;
 • Individuali pagalba, konsultacijos tėvams ir pedagogams;
 • Dokumentų rengimas dėl pirminio ar pakartotinio vaikų pedagoginio psichologinio vertinimo.

Bendradarbiavimas:

 • Pagalba auklėtojoms, rengiant pritaikytas/individualizuotas ugdymo programas;
 • Viešųjų ryšių palaikymas su socialiniais partneriais;
 • Dalyvavimas vaiko gerovės komisijos veikloje.

laimingi vaikai

Close Menu
Font Resize