Vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ dirba psichologės – Urtė ir Jūratė.

***

Psichologė Urtė darželyje dirba antradieniais 8-18 val.

Iš anksto susitarti dėl konkrečios susitikimo datos ir valandos su psichologe Urte galima telefonu +(370) 654 30029

Psichologė Urtė įvairiose savanorystės ir darbo veiklose su vaikais ir paaugliais bendrauja apie devynerius metus. Šiuo metu ji konsultuoja vaikus, paauglius, tėvus bei globėjus ir ugdymo specialistus, veda mokymus, seminarus. L./d. “Gintarėlis” psichologė dirba nuo 2022 metų kovo mėnesio.

***

Psichologė Jūratė darželyje dirba ketvirtadieniais 8-18 val.

Iš anksto susitarti dėl konkrečios susitikimo datos ir valandos su psichologe Jūrate galima telefonu +(370) 613 61318

***

Pagrindinės psichologo veiklos darželyje:

Prevencinių programų kūrimas. Psichologės rengia ir įgyvendina įvairias prevencines programas ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią vaikų adaptacijos sunkumams, patyčioms, elgesio ir emocijų sunkumams ir kt.

Tėvų konsultavimas. Darželyje ugdomų vaikų tėvai yra konsultuojami jiems aktualiais klausimais, susijusiais su jų vaikų emocine būsena, nerimą ar klausimus keliančiu elgesiu, adaptacijos sunkumais darželyje, sunkumais užmezgant ir išlaikant draugystes su bendraamžiais ir kt. Psichologės padeda suprasti galimas vaiko netinkamo elgesio priežastis ir suteikia tėvams rekomendacijas kaip jį keisti, kaip pagerinti vaiko psichologinę savijautą. Esant reikalui, psichologės bendradarbiauja su grupės, kurią lanko vaikas, mokytojais ir teikia rekomendacijas, kaip padėti vaikui įveikti sunkumus grupėje.

Mokytojų konsultavimas. Psichologės konsultuoja grupių mokytojus įvairiais aktualiais klausimais: kaip padėti vaikams adaptuotis grupėje, kaip spręsti konfliktus tarp vaikų, kaip naudoti pozityvaus auklėjimo principus, kaip gerinti psichologinį klimatą savo grupėje ir pan.

Seminarai tėvams ir mokytojams. Psichologės veda seminarus tėvams ir mokytojams aktualiomis temomis.

Straipsniai, medžiaga stendams, lankstinukai. Psichologės ruošia įvairią medžiagą darželio ir grupių stendams aktualiomis temomis.

Close Menu
Font Resize