Vaikų lopšelyje-darželyje „Gintarėlis“ dirba psichologė – Jūratė

Psichologės tėvų priėmimo laikas – ketvirtadieniais 7.00 – 9.30 ir 15.00 – 17.00

Iš anksto susitarti dėl konkrečios susitikimo datos ir valandos galima telefonu 861361318

Psichologė Jūratė turi 14 metų darbo su vaikais, tėvais ir specialistais praktinio darbo patirtį. Ji nuolat konsultuoja vaikus, paauglius, tėvus bei veda įvairius mokymus ir seminarus specialistams. L./d. “Gintarėlis” psichologė dirba nuo 2015 metų vasario mėnesio.

Pagrindinės veiklos darželyje:

Prevencinių programų kūrimas. Psichologė rengia ir įgyvendina įvairias prevencines programas ir priemones, kuriomis siekiama užkirsti kelią vaikų adaptacijos sunkumams, patyčioms, elgesio ir emocijų sunkumams ir kt.

Tėvų konsultavimas. Darželyje ugdomų vaikų tėvai yra konsultuojami jiems aktualiais klausimais, susijusiais su jų vaikų emocine būsena, nerimą ar klausimus keliančiu elgesiu, adaptacijos sunkumais darželyje, sunkumais užmezgant ir išlaikant draugystes su bendraamžiais ir kt. Psichologė padeda suprasti galimas vaiko netinkamo elgesio priežastis ir suteikia tėvams rekomendacijas kaip jį keisti, kaip pagerinti vaiko psichologinę savijautą. Esant reikalui, psichologė bendradarbiauja su grupės, kurią lanko vaikas, auklėtojomis ir teikia rekomendacijas joms, kaip padėti vaikui įveikti sunkumus grupėje.

Auklėtojų konsultavimas. Psichologė konsultuoja grupių auklėtojas įvairiais aktualiais klausimais: kaip padėti vaikams adaptuotis grupėje, kaip spręsti konfliktus tarp vaikų, kaip naudoti pozityvaus auklėjimo principus, kaip gerinti psichologinį klimatą savo grupėje ir pan.

Seminarai tėvams ir auklėtojoms. Psichologė veda seminarus tėvams ir auklėtojoms aktualiomis temomis.

Straipsniai, medžiaga stendams, lankstinukai. Psichologė ruošia įvairią medžiagą darželio ir grupių stendams aktualiomis temomis.

Close Menu
Font Resize