Vilniaus miesto lopšelyje – darželyje „Gintarėlis“ vaikų maitinimas organizuojamas remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo” patvirtintu  “Vaikų maitinimo organizavimo aprašu”.

Įstaigoje:

·         Maistas ruošiamas darželio virtuvėje.

·         Vaikai maitinami 3 kartus per dieną (pusryčiai, pietūs, vakarienė)

·         Patiekiamas kokybiškas, įvairus, atitinkantis saugos reikalavimus maistas;

·         Lopšelyje – darželyje yra sudaryti ir įstaigos vadovo patvirtinti 15 dienų perspektyviniai valgiaraščiai; 

 

***

Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ dalyvauja programoje

“Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”

Close Menu
Font Resize