Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Siekdamas teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, darželis turi nuolat keistis, modernėti.

Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.

Jūsų paramos dėka pakeista virtuvės garų ištraukimo ventiliacija (15 973,40 Lt.), nupirkti baldai į grupes ir atnaujinti lauko suolai (9 199, 47 Lt.), lopšelio grupėje pakeista grindų danga

(3 044, 71 Lt.).

2010 metais buvome surinkę 9869,69 Lt. 2 % lėšų. 3 100 Lt. buvo panaudoti naujos bulvių skutimo mašinos įsigijimui.
2011 metais buvome surinkę 13718,62 Lt. (viso sąskaitoje buvo 20 979,83 Lt.)
2012 mokslo metų rugsėjį pasitikome atsinaujinę. Teritorija aptverta nauja tvora, kuri kainavo 39864,00 Lt. Panaudojome 2 % sąskaitoje turimus pinigus. Sumokėjome 20 000 Lt. Likusią pinigų sumą (19 864 Lt.) sumokėjome  iš ugdymo reikmėms skirtų lėšų.
2012 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 16585, 22 Lt. Sąskaitoje buvo  17267,39 Lt.

2013 metų vasarą atnaujinome lauko pavėsines, uždengėme stogus. Sumokėjome iš 2 proc.- 17 000 Lt

2013 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 19 700 Lt. (5705,51 € )

2014 metais Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 18 985, 30 Lt. (5498,52 €)

2015 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 6 391,60 Eur

2015 m. vasarą tėvelių pagalba buvo atnaujintos grupių prausyklos ir tualetai –  priemonėms išleista

197,41Eur

Visoms grupėms nupirktos pagalvės – 508,02 Eur

Lopšelio grupėms nupirkta žaidimų aikštelė – 4 400,00 Eur

Nupirktas šaldytuvas (sandėliui) – 1 759,04 Eur

Nupirkta virtuvės įranga (stalai, stelažai, plautuvės) – 4 875,09 Eur

2016 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 4 995,02 Eur

2016 m. išlaidos: Virtuvės remontas 6 884,62 Eur ir

Durų įėjimo kontrolės sistema 1 495,52 Eur (pirma mokėjimo dalis apmokėta 2016 m. gruodžio mėn.)

Durų įėjimo kontrolės sistema   1 932,94 Eur (antra mokėjimo dalis 2017 m.)

2017 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 3 677,91Eur

2018 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 3620,45 Eur.

Sąskaitoje yra 7 462,56 Eur.

Už 2018 m. Valstybinė mokesčių inspekcija pervedė 5428,01 eur.

Šiuo metu sąskaitoje yra 12 890,57 eur.

Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais Jūs 1,2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“.Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio ,,Gintarėlis” gerovės kūrimo.

 

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI

Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190029383
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
3. Paramos gavėjo adresas  – Vilnius, Didlaukio g. 35
4. Lopšelio-darželio “Gintarėlis” sąskaitos Nr. LT 78 7044 0600 0406 3576.

Close Menu
Font Resize