Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) ir Programos „Leader" bei žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) Šviečiamosios gyvulininkystės programa

Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Programos „Leader" bei žemdirbių mokymo metodikos centras (PLŽMMC) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą, kurios tikslas - skatinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi gyvulininkyste. Įgyvendinant programą vaikai supažindinami su daugeliu Lietuvoje paplitusių tradicinių gyvulininkystės šakų: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis.

Mūsų darželis dalyvauja I modulio programoje, kurios metu pasinaudodami programos medžiaga ir asmeniniais ištekliais savarankiškai organizuojame vaikų švietimo užsiėmimus. Taip pat bus organizuojama gyva pažintis su gyvulininkyste - išvykos į ūkininkų ūkius, atvykstamosios gyvulėlių parodėlės į ugdymo įstaigą.

Šviečiamoji veikla vyks nuo 2015 m. spalio 19 d. iki 2016 m. pabaigos.