Lopšelyje-darželyje „Gintarėlis" dirba šie specialistai: psichologė, logopedė, socialinė pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, meninio ugdymo pedagogė.

 

 

Psichologė Jūratė

 

 

Jūratė: psichologo darbo esmė – padėti vaiku besirūpinantiems tėvams ir auklėtojoms auginti ir ugdyti kiekvieną vaiką pozityviai bei saugiai, kad vaikas galėtų atskleisti savo stipriąsias puses, augti pasitikėdamas savimi ir savo jėgomis, būtų savarankiškas, smalsus, iniciatyvus, kūrybiškas ir elgtųsi draugiškai ir rūpestingai kitų atžvilgiu.

Psichologės tėvų priėmimo laikas

Konsultacijų dieną ir laiką galima suderinti, paskambinus telefonu +(370) 61361318

 

 

Ketvirtadienis

7.00 – 9.30

15.00 – 17.00

 

 

Dietistė Agnė

 

Agnė: dietistės darbo esmė – prižiūrėti, kad maistas būtų gaminamas pagal patvirtintus valgiaraščius ir kontroliuoti maisto produktų kokybę. Taip pat, esant reikalui, suteikti pirminę visuomenės sveikatos priežiūrą vaikų įstaigoje.

Dietistės darbo laikas

 

Pirmadienis

8.00 – 16.10

Antradienis

8.00 – 16.10

Trečiadienis

8.00 – 18.05

Ketvirtadienis

8.00 – 16.10

Penktadienis

8.00 – 14.15

Pietų pertrauka 12.00 – 12.30

 

 

Logopedės Gabrielė ir Vida

 

Gabrielė ir Vida: logopedo darbo esmė – vaikų kalbos ir kalbėjimo sutrikimų šalinimas, parenkant tinkamiausius būdus, metodus ir priemones, bendradarbiaujant su pedagogais ir tėvais. Taisyklinga ir gerai išplėtota kalba yra labai svarbi prielaida sėkmingam vaiko ugdymuisi.

Logopedžių darbo laikas

 

Logopedės Gabrielės tėvų konsultacijos vyksta antradieniais 700 –  800

    Logopedės Vidos tėvų konsultacijos vyksta antradieniais 1630 –  1700

 

 

 

 

Socialinė pedagogė Gita

 

 

Gita: socialinio pedagogo darbo esmė – kurti saugią ir sveiką ugdymo ir socializacijos aplinką, ypatingą dėmesį skiriant socialinių įgūdžių, sveikos gyvensenos ugdymui bei organizuojant kryptingas vaikų užimtumo, ankstyvosios prevencijos programas. Taip pat ypatingas dėmesys skiriamas sutrikusio vystymosi bei atsidūrusiems socialinės-pedagoginės rizikos grupėse vaikams.

Socialinės pedagogės darbo laikas

 

Pirmadienis

8.00 – 12.00

Antradienis

8.00 – 12.00

Trečiadienis

8.00 – 12.00

Ketvirtadienis

9.30 – 13.30

Penktadienis

8.00 – 12.00

 

 

 

Meninio ugdymo pedagogės Asta ir Rasa

 

Asta ir Rasa: Meninio ugdymo esmė yra muzikavimo metu teikti vaikams malonumą bei džiaugsmą, kad vaikas gebėtų realizuoti save dainuojant, šokant, grojant bei improvizuojant.