Sveiki gyvi, sveteliai, mūsų mylimieji

Sveiki gyvi, sveteliai, mūsų laukiamieji

Lietuvos Respublikos Seimas 2015-uosius paskelbė Etnografinių regionų metais, kurie yra 2013-ųjų Tarmių metų ir 2014 -ųjų – jubiliejinės Dainų šventės – savotiškas tęsinys. Ir mūsų darželyje šeimų šventė kvietė drauge pašokti, padainuoti ir pasiklausyti tarmiškų pasakojimų. Šventė buvo skirta etnografinių regionų metams, todėl mažieji šventės dalyviai ir svečiai buvo raginami atverti senolių skrynias ir pasipuošti tautiniu kostiumu ar jo motyvais. Kiekviena grupė atstovavo skirtingam regionui. Programą parengė meninio ugdymo pedagogė Giedrė Ivanenkienė kartu su grupių auklėtojomis ir tėveliais. Štai ir keletas akimirkų iš mūsų šventės.