Šiais metais pedagogės nutarė rengiantis Vasario 16 –osios minėjimo šventei daugiau dėmesio skirti vaikų saviraiškai, nuomonės išsakymui, vaikų iniciatyvumui.
Talentų dienoje  vaikai buvo aktyvūs dalyviai, išgirsta jų nuomonė; vaikams suteikti neįprasti vaidmenys: skaitovai, vedantieji, fotografai, vertinimo komisijos nariai.
Renginio metu nauja buvo tai, kad tiek vaikai, tiek pedagogai, tėvai buvo aktyvūs dalyviai – galėjo išsakyti kas patiko, ką labiausiai vertina.
Raiškiojo skaitymo talentų diena  atskleidė,  kokias kompetencijas vaikai pasiekę, kas dar sekasi sunkiau. Pastebėjome, kad vaikai geba būti iniciatyvūs, išraiškingai deklamuoti, greitai įsiminti tekstą, yra drąsūs, tačiau vis dar stinga žodžių reiškiant savo nuomonę. Išgirdę tėvelių, pedagogų išsamius vertinimus, vaikų komentarai tapo įvairesni, mažiau kartojosi, turtėjo vaikų kalba.
Tokio pobūdžio renginiai paskatina vaikų iniciatyvumą, jie jaučiasi svarbūs, įvertinti, atsakingi.  Iniciatyvumas  - viena svarbiausių savybių ugdant mažuosius Lietuvos piliečius.