Nuoširdžiai dėkojame Jums už dalyvavimą lopšelio-darželio „Gintarėlis“ bendruomenės gyvenime ir suteiktą darželiui paramą. Siekdamas teikti kokybiškus vaikų poreikius, tėvų lūkesčius atitinkantį ugdymą, darželis turi nuolat keistis, modernėti.Jūsų dėka galime iš dalies keisti materialinę bazę, ugdymo aplinką.


   Būtume labai dėkingi, jei ir šiais metais Jūs 2 proc. savo pajamų mokesčio paskirtumėte lopšeliui-darželiui „Gintarėlis“. Skirdami paramą Jūs prisidėtumėte prie lopšelio-darželio ,,Gintarėlis" gerovės kūrimo.

 

INFORMACIJA DEKLARACIJOS PILDYMUI


Vilniaus vaikų lopšelio-darželio „Gintarėlis“ duomenys, reikalingi formos FR 0512 pildymui:
1. Paramos gavėjo identifikacinis numeris  – 190029383
2. Paramos gavėjo pavadinimas  – Vilniaus vaikų lopšelis-darželis „Gintarėlis“
3. Paramos gavėjo adresas  – Vilnius, Didlaukio g. 35
4. Lopšelio-darželio "Gintarėlis" sąskaitos Nr. LT 78 7044 0600 0406 3576.

 

  • images