Kaip ir kiekvienais metais Laisvės gynėjų dieną prisidėjome prie kasmetinės pilietinės iniciatyvos

„Atmintis gyva, nes liudija“.

Veiklų metu vaikams buvo pasakojama apie Sausio 13-osios įvykius, pagerbti tie, kurie žuvo kovodami už Lietuvos laisvę, uždegant žvakeles languose. Na o vėliau visi drauge vaikai lauke piešė neužmirštuolės žiedą, atminties ir pagarbos ženklą.