Džiaugiamės, kad mūsų įstaigos pedagogai turi unikalią galimybę dalyvauti tarptautiniuose projektuose ir dalintis gerąja patirtimi su kitų šalių pedagogais. Šių metų spalio 19-22 dieną,  pavaduotoja ugdymui G. Buivydienė, priešmokyklinio ugdymo pedagogė A. Draučikaitė ir ikimokyklinio ugdymo pedagogė R. Čepienė dalyvavo mokslinėje praktinėje konferencijoje „Lietuvių kalbos puoselėjimas daugiakalbystės kontekste – Šiaurės šalių lituanistinių mokyklų bendradarbiavimo tinklo kūrimas“, kuri vyko Stokholmo lituanistinėje „Saulės“ mokykloje, Švedijoje. Mūsų darželio pedagogės skaitė pranešimą tema: „Tautinio ugdymo iniciatyvos ikimokykliniame ir priešmokykliniame amžiuje“. Taip pat vizito metu pedagogės turėjo galimybę aplankyti ir kelias ikimokyklinio ugdymo įstaigas bei susipažinti su Švedijos ikimokyklinio ugdymo sistema.

Apie konferenciją taip pat galite daugiau paskaityti ir Lietuvių bendruomenės Švedijoje tinklapyje adresu: http://www.lietuviai.se/index.php?page=saule