Šių metų vasario 15 dieną mūsų darželyje nuskambėjo ir nuaidėjo Lietuvos 100-ojo  gimtadienio šventė. Darželio vaikai, kartu su auklėtojomis surengė nuoširdžią ir Lietuvos trispalvėmis puoštą šventę. Visi susirinkę lauke pakėlėme Lietuvos trispalvę vėliavą, sugiedojome himną ir nuoširdžiai dainavome dainas, skirtas Lietuvai. Galiausiai visi drauge susikibę už rankų apjuosėme savo darželį, kaip ženklą, kad visi džiaugiamės būdami lietuviais ir stengsimės gerais darbais džiuginti savo šalį ir visus esančius šalia.

Miela Lietuvėle, su gimtadieniu, Tave sveikina visi darželio vaikai ir bendruomenės nariai.