Lopšelis darželis drauge su visa Lietuva mini Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 100-metį. Šia ypatinga proga visą darželio bendruomenę kviečiame dalyvauti projekte

„100 GERŲ DARBŲ LIETUVAI “

Projekto tikslas – ugdyti vaikų tautiškumą, patriotiškumą, empatiją kitiems žmonėms, aplinkai, atsakingumo už savo kraštą, tėviškę, šeimą pradmenis.

Projekto trukmė: vasaris - kovas mėn.

Projekto uždaviniai:

  • Vaikai, atsižvelgiant į amžių papasakos, didžiuosis apie savo ar su šeima padarytą gerą darbą kitiems žmonėms, gamtai, aplinkai.
  • Bus sukurta darželio patalpose nuotraukų paroda – edukacinė erdvė, kuri suteiktų vaikams džiugias emocijas, skatintų pasididžiavimą atliktais gerais darbais kitiems žmonėms ir aplinkai.

Visus darželio vaikučius kartu su tėveliais kviečiame atnešti vieną ar kelias nuotraukas su užfiksuotu nuotraukoje padarytu geru darbu Lietuvai.

Siūlome atlikti įvairius gerus darbus, pavyzdžiui lesinti paukštelius, lankyti senelius, gaminti rankdarbius ar kepti pyragus ir pradžiuginti kitus, dalintis žaislais su jų neturinčiais ir pan. Reikalavimai parodos darbui:

  • fotonuotrauka turi būti spalvota
  • jos dydis - 10x15
  • kartu su nuotrauka ant atskiro lapelio prašome atspausdinti (14 šrifto dydis) vaiko vardą ir pavardę bei trumpą 2-3 sakinių gero darbo Lietuvai aprašymą.

Parodai nuotraukas reikia pristatyti iki šių metų kovo 5 d. grupės auklėtojai.