Vadovaudamiesi Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, Kultūros ir Sporto departamento direktoriaus 2017 m. rugsėjo 4 d. raštu Nr.A51-58301/17 informuojame, kad mokestis už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko ugdymą mokamas už kiekvieną mėnesio dieną (išskyrus šeštadienius, sekmadienius ir švenčių dienas) ir naudojamas ugdymo reikmėms bei kitoms išlaidoms, reikalingoms ugdymo procesui užtikrinti. Tėvų papildomos rinkliavos draudžiamos, išskyrus tėvų savanorišką paramą įstaigai.

Plakatas darželiui štai čia.