L./d. „Gintarėlis” 2017 m. sausio-gegužės mėnesiais vykdė projektą „Mokomės gyventi draugiškai”.

Šio projekto tikslas - stiprinti darželio bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų, specialistų) tarpusavio bendradarbiavimą. Geri, draugiški, pagarbūs bei padedantys vieni kitiems tarpusavio santykiai ypač vertinami mūsų įstaigoje. Norime padėti Jums auginti vaikus, kuriems, be visų kitų, šios vertybės irgi būtų svarbios.

Tad iki šių mokslo metų pabaigos mūsų darželyje skyrėme ypatingą dėmesį:

  • vaikų mokymui konstruktyviai spręsti konfliktus su bendraamžiais,
  • vaikų gebėjimų stiprinimui ištoleruoti stiprias emocijas (tokias kaip pyktį, pavydą, gėdą, liūdesį) ir išreikšti jas saugiai nenuskriaudžiant kitų vaikų,
  • vaikų skatinimui tarpusavyje bendrauti draugiškai ir tolerantiškai,
  • suteikti tėvams ir pedagogams papildomų žinių, praktinių įgūdžių, konkrečių priemonių pavyzdžių skirtų stiprinti vaikų emocijų suvokimą ir raišką, savireguliaciją ir savikontrolę, santykius su bendraamžiais, socialinę ir sveikatos kompetencijas.

Projekto metu darželyje buvo organizuojami įvairūs ugdomieji užsiėmimai vaikams, seminarai pedagogams.

Labai džiaugiamės, kad prasidėjus vasaros laikotarpiui galime drąsiai teigti, kad šis projektas buvo naudingas tiek vaikams, tiek įstaigos pedagogams ir tėveliams. Tvirtai tikime, kad tai, ką darome yra prasminga ir toliau užsibrėžiame stiprinti vaikų emocijų suvokimą ir raišką, savireguliaciją ir savikontrolę bei gerinti vaikų santykius su bendraamžiais, tiek kasdienėse veiklose, tiek įvairių projektų metu.