L./d. „Gintarėlis” 2017 m. sausio-gegužės mėnesiais vykdo projektą „Mokomės gyventi draugiškai”.

Šio projekto tikslas - stiprinti darželio bendruomenės (vaikų, tėvų, pedagogų, specialistų) tarpusavio bendradarbiavimą. Geri, draugiški, pagarbūs bei padedantys vieni kitiems tarpusavio santykiai ypač vertinami mūsų įstaigoje. Norime padėti Jums auginti vaikus, kuriems, be visų kitų, šios vertybės irgi būtų svarbios.

Tad iki šių mokslo metų pabaigos mūsų darželyje skirsime ypatingą dėmesį:

  • vaikų mokymui konstruktyviai spręsti konfliktus su bendraamžiais,
  • vaikų gebėjimų stiprinimui ištoleruoti stiprias emocijas (tokias kaip pyktį, pavydą, gėdą, liūdesį) ir išreikšti jas saugiai nenuskriaudžiant kitų vaikų,
  • vaikų skatinimui tarpusavyje bendrauti draugiškai ir tolerantiškai,
  • suteikti tėvams ir pedagogams papildomų žinių, praktinių įgūdžių, konkrečių priemonių pavyzdžių skirtų stiprinti vaikų emocijų suvokimą ir raišką, savireguliaciją ir savikontrolę, santykius su bendraamžiais, socialinę ir sveikatos kompetencijas.

Projekto metu darželyje bus organizuojami įvairūs ugdomieji užsiėmimai vaikams, seminarai tėvams bei pedagogams, skelbiama įvairi informacija darželio stenduose bei internetinėje svetainėje www.gintarelisvilnius.lt

Kviečiame aktyviai dalyvauti!