Projekto tikslas – ugdyti vaikų savivoką ir savigarbą.
Projekto trukmė: birželio – rugsėjo mėn.
Projekto uždaviniai:
vaikai atsižvelgiant į amžių papasakos kitiems apie savo asmeninį unikalumą, atskirumą nuo kitų (savo fizinę išvaizdą, jausmus, mintis, norus, ketinimus, gebėjimus, ryšius su šeima), pasitikės savimi ir savo gebėjimais, palankiai kalbės apie save, tikėsis, kad kitiems jis patinka, kad kiti palankiai jį vertina, supras ir gins savo teises būti ir žaisti kartu su kitais.
Visus darželio vaikučius kartu su tėveliais kviečiame atnešti vaiko ir šeimos pristatymą ant A4 formato kartono lapo.
Jame turėtų būti 3 nuotraukos su aprašymu (jei galima, užrašykime vaiko kalbą):

1 Nuotrauka: vaiko nuotrauka   

aprašykime keliais sakiniais apie vaiką: vardas, kiek metų, kokio ūgio, akių spalva, kur gyvena ir pan.
2 Nuotrauka: atspindinti vaiko pomėgius ir gebėjimus
aprašykime keliais sakiniais ką vaikas mėgsta, ką jau geba pats padaryti, kuo domisi ir pan.
3 Nuotrauka: vaiko šeima
aprašykime keliais sakiniais šeimos narių ryšius, vardus, pomėgius, linksmiausią patirtą įvykį vasarą su šeima ir pan.
Šeimos pristatymų lauksime rugsėjo 9 d., o visą rugsėjo mėn. grupėse vyks veiklos bei pokalbiai su vaikais apie save ir savo šeimą.