Pasakojama, kad Betliejuje gimusį kūdikėlį Jėzų aplankė Trys karaliai išminčiai. Jie atnešė žinią – Kūdikėlis Jėzus gimė,- lai eina džiaugsmas per visus namus! Kad deramai pasveikintų gimusį kūdikį, Trys Karaliai išminčiai atnešė jam dovanų: Kasparas – smilkalų, Merkelis – aukso, o Baltazaras – miros.

        Darželio grupes taip pat aplankė Trys Karaliai, kurie vaikams pasakojo, kas jie yra, kokias dovanas atnešė gimusiam kūdikėliui ir visus pasveikino, palinkėjo geros kloties ir kreida ant grupės durų užrašė pirmąsias jų vardų raides – K+M+B, kad darželį aplenktų įvairios negandos.