Dar visai neseniai projekto organizatorius - Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“ paskelbė projektą, kurio metu Lietuvos lopšelių-darželių bendruomenės, kūrė savitas trispalves ir jas įamžino fotografijose, panaudodamos gamtines medžiagas, antrines žaliavas, žaislus ar kitas priemones. Tokiu būdu vaikai buvo supažindinami su valstybės simboliais įvairesniais, vaikams priimtinais būdais ir formomis per aktyvią vaikų veiklą: kuriant, liečiant, tyrinėjant, pajaučiant, įsiklausant.

Kūrybinis procesas vyko du mėnesius. Darželių bendruomenės – vaikai, tėveliai, auklėtojos siūlė, kokias medžiagas reikėtų panaudoti ir kaip pavaizduoti jų darželio trispalvę. Projekto metu vaikai ir suaugusieji papuošė savo įstaigos ar mikrorajono bendruomenės aplinką tautine simbolika bei įprasmino Lietuvos valstybingumo 25 metų sukaktį.

Gegužės 19 – birželio 15d. Seimo II ir III rūmus jungiančioje galerijoje buvo pristatyta ir eksponuojama fotografijų paroda „Mano trispalvė“, kur buvo galima pasigrožėti lopšelių-darželių sukurtomis ir fotografijose įamžintomis trispalvėmis.

Projekte dalyvavo 38 įstaigos, fotografijų parodoje dalyvavo 34 įstaigos.

Projekto koordinatorius - Vilniaus miesto savivaldybė. Renginio globėja – Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė.

Nuoširdžiai dėkojame dalyviams, globėjams ir organizatoriams už prasmingas akimirkas. Kviečiame kartu pasidžiaugti šio projekto akimirkomis.