Sausio 8 d. darželio vaikus aplankė trys Karaliai (pedagogės A. Čeponienė, Laimutė Girdauskienė, S. Kubertavičienė). Jie atnešė parodyti vaikams dovanas,  kurias kadaise nešė kūdikėliui į Betliejų. Karaliai visiems linkėjo sveikatos,  būti žingeidiems, žvaliems. Atsisveikinimui su eglute meninio ugdymo pedagogė G. Povilaitienė pasekė vaikams pasaką „Kiekvienam sava vieta”.