Mūsų darželio pedagogės dalyvavo respublikiniame projekte „Skarelė mamai“ ir kartu su vaikais kūrė skareles mamai, jas įkurdino darželio teritorijoje.
Projekto tikslai:
Atkreipti vaikų dėmesį į svarbią artėjančią šventę – Motinos dieną.
Atskleisti vaikų kūrybiškumą, padėti jiems įdomiai ir savitai pasveikinti savo mamytes.
Skatinti vaikų aktyvų dalyvavimą ir iniciatyvumą.
Priešmokyklinių grupių vaikai kartu su pedagogėmis (A. Skunčikienė, V. Paškevičienė, L.Marcinkevičiūtė, G. Buivydienė) kėlė klausimą: kaip mes galime įdomiai ir kūrybiškai pasveikinti mamytes?
Buvo surinktas vaikų idėjų bankas „Kaip pasveikinti mamytes?“, vaikai teikė tokias idėjas, pavyzdžiui: kiekvieną dieną padainuoti po dainelę – ir taip visą savaitę (Gabrielė, 6m.), nupiešti mamytės portretą (Ieva, 6 m.), padaryti dovaną ir įteikti ją apsirengus kokiu nors kostiumu (Gabriela, 5 m.), įdėti į gražų maišelį (Nojus, 5 m.),nupiešti atviruką ir juos visus sukabinti rūbinėlėje ant užuolaidų, kad būtų smagu (Matas, Rokas, Ramunė), nupinti vainiką (Ieva, Tomas 6m.), padaryti mamai gražią šukuoseną (Urtė, 6m.) ir nupirkti „bigudžiukų“  ir dar uždėti karūną (Justė, 6 m.),miške priskinti gėlyčių, padainuoti dainelę ir įteikti gėlytes (Rugilė, 6 m.), suorganizuoti futbolo varžybas lauke: mamyčių komanda ir vaikų komanda (Artūras, 6 m.),iškabinti ant virvių skareles  (Gitana), sukurti iš virvių labirintą (Ignas, 6 m.)
Projekte siekta, kad vaikas būtų aktyvus dalyvis, todėl kartu buvo siekta įgyvendinti keletą vaikų idėjų: nupiešti mamytės portretą ir įrėminti; nupiešti atviruką ir juos visus sukabinti rūbinėlėje ant užuolaidų, nupiešti spalvingą skarelę mamai ir jas sukabinti iš virvių sukurto labirinto bei pakviesti viso darželio vaikus iškabinti savo kurtas skareles mamai.
Parengiamieji darbai truko ilgai, nes vaikai patys kūrė labirinto išdėstymo planus, tapė skareles, atvirukus, portretus. Buvo atrinkta labirinto statytojų komanda. Vaikai susibūrę drauge kūrė bendrą labirinto išdėstymo planą, pagal kurį statė kuolelius ir rišo virves labirintui.
Už projektą atsakingos pedagogės padarė tokias projekto įgyvendinimo išvadas:
Vaikai ugdėsi visas kompetencijas.
Vaikai pasveikino mamas, jas ypatingai nudžiugindami.
Vaikai išgyveno kūrybos džiaugsmą.
Vaikai mokėsi reikšti idėjas, klausytis kitų idėjų, mokėsi bendrauti ir bendradarbiauti su kitais vaikais.
Vaikai mokėsi meistrauti: kalti, sukti, vyti.
Vaikai pasijuto įvertinti, įgijo daugiau pasitikėjimo savimi ir ateityje drąsiau reikš savo sumanymus, norės aktyviai dalyvauti.