Gegužės 22 d. darželyje svečiavosi mūsų darželio partnerių – Utenos lopšelio – darželio “Želmenėlis” pedagogių komanda. Seminare pranešimą “Aktyvi darželio bendruomenė – saugus ir pasitikintis vaikas” pristate lopšelio – darželio “Gintarėlis” auklėtoja metodininkė Rasa Čepienė. Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis“ direktorė Sigita Balčiūnienė pristatė „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašo“ ir planavimo  sąveiką, o šio darželio pedagogės dalinosi gerąja patirtimi apie praktiškai taikomą „Ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų aprašą“.Auklėtojos Daiva Kulikauskienė, Rita Kraujelienė ir Vaida Juškienė pristatė veiklų su smėliu įvairovę visiems amžiaus tarpsniams: nuo ankstyvojo iki priešmokyklinio, auklėtoja Janina Mizarienė pasakojo apie emocinio intelekto lavinimo programą „Kimočiai“, Regina Girčienė – bendradarbiavimo galimybes su tėvais (naudojant stendus). Lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorė Laima Bartaškienė apibendrino seminare įgytą patirtį ir numatė kitų metų bendradarbiavimo gaires.