Darželio kūrybinė grupė nori pasidžiaugti, jog gegužės 19 d.  Seimo galerijoje, jungiančioje II ir III rūmus, buvo pristatyta fotografijų paroda „Mano trispalvė“, kurios organizatorius yra Vilniaus lopšelis-darželis „Gintarėlis“. Parodą atidarė darželio vaikų koncertas, kuriame skambėjo pačios gražiausios dainos ir eilės, skirtos Lietuvai.

 Daugiau informacijos, rasite štai čia:

http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=2443&p_d=157759&p_k=1